Actueel ISK Dr. Nassau College winnaar Onderwijsprijs Drenthe 2017-2019

ISK Dr. Nassau College winnaar Onderwijsprijs Drenthe 2017-2019

Onze ISK afdeling is winnaar van de Onderwijsprijs Drenthe 2017-2019. Deze prijs is door de provincie ingesteld voorafgaand aan de Nationale Onderwijsprijs. Op 8 februari zal deze prijs in de ochtend door gedeputeerde Cees Bijl op de ISK locatie worden uitgereikt. Wij feliciteren het team van harte met deze mooie prijs!

Het project dat door de ISK afdeling is ingestuurd is het "combi-traject" en wordt in het kort beschreven:

Met het combi-traject heeft de ISK een traject ontwikkeld voor een groep kwetsbare, vaak alleenstaande asielzoekers, die buiten de boot dreigen te vallen. Door de grote achterstanden die ze in hun leven hebben opgelopen, kunnen ze niet doorstromen naar het mbo. Voorheen was uitschrijving op 18-jarige leeftijd gevolgd door een inburgeringstraject de enige optie. Nu biedt de ISK hen een programma met twee lesdagen gericht op taal en burgerschap op de ISK, twee lesdagen gericht op toeleiding naar arbeid op PrO Assen en een stagedag. Ook de gemeente Assen, afdelingen Onderwijs en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, Jade StandStrong en Werkplein Drentsche Aa zijn nu betrokken bij het project. Zij vullen ons programma aan met begeleiding gericht op zelfredzaamheid, werken en zelfstandig wonen. Inmiddels zijn de eerste leerlingen via dit traject alsnog ingestroomd in het mbo Entree en hebben anderen (begeleid) werk gevonden, wat hen ook kansen biedt om op termijn nog een mbo-opleiding te volgen.

Door het winnen van de provinciale prijs, gaat de inzending van de ISK locatie ook door naar de landelijke finale op 27 maart in Leiden.