Actueel Locatie Beilen van Dr. Nassau College erkend als school met 'Gezonde Schoolkantine'

Locatie Beilen van Dr. Nassau College erkend als school met 'Gezonde Schoolkantine'

Dat gezond eten belangrijk is, is breed bekend. Dat het ook lekker kan zijn, is een besef dat steeds meer doordringt. Gevolg is dat steeds meer scholen actief bezig zijn met het gezond én lekker maken van hun kantines. Zo ook locatie Beilen van het Dr. Nassau College. De inspanningen van deze school om ook hun kantine te laten bijdragen aan het doel een gezonde school te zijn, zijn officieel erkend door het Voedingscentrum. Het bewijs hiervan vormt de toekenning van de Schoolkantine Schaal 2016 aan de school in Beilen. Tijdens de open dag op 11 februari a.s. zal de schaal ‘onthuld’ worden door de schoolleiding die blij is met dit officiële blijk van waardering voor haar kantine.

Met het toekennen van de Schoolkantine Schaal 2016 maakt het Voedingscentrum duidelijk dat het aanbod van de schoolkantine van het Dr. Nassaucollege in Beilen voldoet aan de Richtlijnen Gezonde Schoolkantines. Dit betekent dat het aanbod van de kantine voor minimaal 75 procent bestaat uit producten uit de Schijf van Vijf, zoals volkoren broodjes, fruit en salades. De kantine past in het beleid van de school om een gezonde school te zijn. Dat beleid houdt bijvoorbeeld ook in dat er een rookverbod is voor leerlingen én docenten, aandacht voor sport en aandacht voor kunst en cultuur, omdat dat alles van groot belang is voor het schoolklimaat, de manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Lichamelijke prestaties, culturele prestaties, ‘gewone’ leerprestaties, aandacht voor een gezonde levensstijl en gezond eten en een goede sfeer op school versterken elkaar en realiseren op die manier een gezonde leeromgeving waarin leerlingen zich goed voelen.