Actueel Vierdeklassers Dr. Nassau College Penta ontvangen basisscholen bij reizende tentoonstelling rond Auschwitz-Birkenau

Vierdeklassers Dr. Nassau College Penta ontvangen basisscholen bij reizende tentoonstelling rond Auschwitz-Birkenau

Natuurlijk besteedt locatie Penta van het Dr. Nassau College in Assen aandacht aan de Tweede Wereldoorlog in het reguliere geschiedenisonderwijs. Omdat de school echter vindt dat kennis over de gruwelen uit het verleden voor al haar leerlingen van belang is, neemt ze ook actief deel aan activiteiten zoals de jaarlijks herdenking voor de Franse Parachutisten in april en het project Struikelstenen. Dit jaar komt daar in februari a.s. een wel heel bijzondere activiteit bij: het verlenen van onderdak aan een reizende tentoonstelling over Auschwitz-Birkenau. Leerlingen van de examenklassen van Penta verzorgen de begeleiding en rondleiding van achtstegroepers bij hun bezoek aan deze tentoonstelling, zodat de kennis van het verleden letterlijk van de ene generatie op de andere doorgegeven wordt.

De reizende tentoonstelling rond Auschwitz-Birkenau is een samenwerkingsproject van verschillende organisaties en wil leerlingen bewustmaken van de onvoorstelbare en voortdurende vervolging van minderheden door het naziregime en de massamoord die er het gevolg van was. De confrontatie met  
de door en ten tijde van de nazi’s gepleegde gruweldaden is heftig, maar het besef van wat mensen andere mensen kunnen aandoen is iets wat mee kan helpen te voorkomen dat de lessen die getrokken moeten worden uit dit verschrikkelijke verleden vergeten kunnen worden.

De samenwerkende instanties - Herinneringscentrum Kamp Westerbork, de Anne Frank Stichting, het State Museum Auschwitz-Birkenau en het Nederlands Auschwitz Comité - hebben deze tentoonstelling samengesteld om het in feite onvertelbare verhaal zo te vertellen dat kinderen en jongeren op een voor hen geschikte manier aangezet worden tot het nadenken over waar vooroordelen, racisme en antisemitisme toe kunnen leiden.