Over Dr. Nassau CollegeInspraak

Ouders, leerlingen en medewerkers die mee willen denken over de school, kunnen zitting nemen in de diverse inspraakorganen binnen de school. Ouders kunnen meedenken via de oudercommissie, oudervereniging en de medezeggenschapsraad. Leerlingen kunnen zich aanmelden bij de leerlingenraad en hebben evenals medewerkers en ouders inspraak via de medezeggenschapsraad.