Algemeen docent en docent l.o. m/v Penta

vacaturenummers 25.4 en 30.4

Locatie Penta in Assen zoekt met ingang van 1 augustus 2020 de volgende docenten m/v:

Algemeen docent 0,4 – 0,6 fte                      (vacaturenummer 25.4)

Docent l.o, 0,7 – 0,8 fte                                 (Vacaturenummer 30.4)

 

Informatie over de school
 

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Het Dr. Nassau College biedt onderwijs aan ongeveer 3700 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de bestuurder. De directeur regio, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de bestuurder. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een schoolleider of een adjunct.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT, marketing & communicatie en facilitair.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Penta: samen slagen!

Op locatie Penta is ruimte voor ieders unieke talent, zodat leerlingen zichzelf leren kennen, zich ontwikkelen en dat ze groeien. Ieder op zijn eigen manier. Penta biedt een gezonde en veilige omgeving waarin elke leerling zichzelf mag zijn. Dit stimuleert de leerlingen tot het maken van eigen keuzes om zo te ontdekken en te ervaren wat past en wat niet. Zo wordt een stevige basis voor een volgende stap gelegd, bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs of op de Havo. Locatie  Penta telt ruim 1100 leerlingen, verdeeld over de opleidingen mavo, mavo+, kader- en beroepsgericht leerweg. Binnen de locatie zijn 3 afdelingen: Leerjaar 1, Mavo en het Vakcollege. Het onderwijs op locatie Penta in Assen wordt verzorgd in een vernieuwd gebouw, waarin ongeveer 130 medewerkers werken.

Binnen de afdeling mavo zoeken we een Algemeen docent en een docent l.o.

 

Informatie over de functie Algemeen docent

Als Algemeen docent werk je op de gehele locatie Penta. Je vervangt lessen van docenten die met (kortdurend) verlof zijn, met uitzondering van de lessen l.o. en de praktijklessen.

Als Algemeen docent voldoe je aan de volgende eisen:

 • Je hebt een 2e graads lesbevoegdheid
 • Je hebt ervaring met het lesgeven binnen het vmbo
 • Je hebt goede organisatie en planning capaciteiten in samenspraak met collega’s die verlof opnemen.
 • Je bent pedagogisch en didactisch sterk
 • Je kunt snel en makkelijk contact leggen met leerlingen
 • En je bent flexibel inzetbaar, de ene week werk je 4 dagen en de andere week werk je 2 dagen op basis van verlofaanvragen van docenten.

 

Informatie over de functie docent l.o.

De functie van docent l.o. heeft onder andere de volgende taken:

 • het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
 • het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen, waaronder het mentoraat;
 • het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
 • het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.
 • het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
 • het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;
 • het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling.

Hierbij zijn naast een passende 2e graads lesbevoegdheid en relevante werkervaring de volgende competenties van belang:

 • Kunnen motiveren van leerlingen;
 • Kunnen omgaan met ouders;
 • Kunnen inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Kunnen samenwerken en communiceren;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Kunnen reflecteren;
 • Je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • Je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

 

Wat bieden wij?

We bieden voor beide vacatures een tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2021.

De functies zijn ingeschaald in loonschaal LB, CAO VO. Het salaris bij schaal LB bedraagt minimaal € 2822 en maximaal € 4301 bruto per maand bij een fulltime betrekking.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Een aanstelling via de payroll behoort tot de mogelijkheden.

Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. Naast je bruto salaris ontvang je conform CAO VO een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8%, een goede pensioenregeling en een reiskostenvergoeding.

 

Indien je deze vacature bekijkt op een mobiele telefoon, dan is de informatie met betrekking tot het solliciteren niet zichtbaar.