docent Duits m/v

vacaturenummer 88.3

Onze locatie in Norg zoekt zo spoedig mogelijk een

 

Docent Duits (m/v)

 

Die tijdelijk 5 tot 8 lessen Duits kan vervangen van een collega. Het betreft lessen aan 2e en 3e klassen mavo binnen het Gepersonaliseerd Onderwijs. De aanstellingsomvang is circa 0,2 – 0,3 fte.

Informatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Afgelopen jaren is ons totaal leerlingenaantal licht gestegen. We verwachten voor komende schooljaren circa  3800 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeur regiovestigingen, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een afdelings- of schoolleider.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT, marketing & communicatie en facilitair.

Het Dr. Nassau College vormt een netwerk van scholen met een gedeelde bedoeling: in een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Norg: onderzoek en onderneem!

Bij locatie Norg wordt sinds schooljaar 2016-2017 onderwijs gegeven op basis van gepersonaliseerd onderwijs. Kernwaarden van het onderwijs in Norg is maatwerk en betrokkenheid . Ruim 200 leerlingen volgen één van de opleidingen kb+, mavo, mavo+, havo of atheneum. Voor havo en atheneum geldt dat de leerling na het derde leerjaar doorgaat naar locatie Quintus in Assen. Bij locatie Norg werken circa 25 medewerkers.

Om de voortgang van iedere leerling goed te kunnen volgen krijgt iedere leerling een coach toegewezen. De coaching vormt het cement in het gepersonaliseerd leren. Iedere leerling heeft wekelijks een coachgesprek van 15 minuten waarin de week geëvalueerd wordt en de leerdoelen en -strategieën worden besproken. Bij gepersonaliseerd onderwijs staat de leerling aan de basis van de lessentabel. De leerlingen volgen verschillende leeractiviteiten van verschillende vakken. Leerlingen volgen leeractiviteiten passend bij het niveau en het tempo dat ze laten zien. Elke dag verloopt volgens een vaste structuur. Locatie Norg werkt met een 45-minuten rooster.

 

De vacature

Je geeft 5 tot 8 lessen Duits per week aan 2e en 3e klassen mavo binnen het Gepersonaliseerd Onderwijs.

De functie van docent heeft onder andere de volgende taken:

 • het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
 • het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen;
 • het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
 • het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.
 • het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
 • het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;
 • het begeleiden van stagiaires;
 • het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

Hierbij zijn naast een passende lesbevoegdheid en relevante werkervaring de volgende competenties van belang:

 • Je hebt affiniteit met gepersonaliseerd onderwijs;
 • Je toont initiatief; 
 • Je bent flexibel en veelzijdig;
 • Je kunt goed luisteren en je begeleiding afstemmen op de vraag van de individuele leerling;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met leerdoel gestuurd onderwijs;
 • Je kunt leerlingen motiveren;
 • Je kunt goed omgaan met ouders;
 • Je kunt inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Je kunt goed samenwerken en communiceren;
 • Je werkt zelfstandig;
 • Je bent in staat professioneel te reflecteren;
 • Je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • Je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

Wat bieden wij?

Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. Naast je bruto salaris ontvang je conform CAO VO een eindejaarsuitkering van 7,4%, 8% vakantietoeslag, een goede pensioenregeling en een reiskostenvergoeding. Daarnaast bieden we verschillende collectieve verzekeringen, een werkkostenregeling voor o.a. aanschaf fiets, fitness en winterbanden, en een iPad- en laptopregeling.

De functie is ingeschaald in loonschaal LB, CAO VO. Het salaris bij schaal LB bedraagt minimaal
€ 2689 en maximaal € 4098 bruto per maand bij een fulltime betrekking.

We bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van vervanging, uiterlijk tot 13 juli 2019. Dit kan eventueel via de payroll. De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

 

Informatie

Meer informatie over de functie kun je inwinnen bij Richard Gerding, schoolleider, telefoon 0592 675751.