docent Engels m/v locatie Aa en Hunze te Gieten

vacaturenummer 35.2

Onze locatie Aa en Hunze in Gieten zoekt met spoed een

Docent Engels m/v

die tijdelijk voor 0,2 fte een collega kan vervangen. Het betreft lessen aan leerlingen van mavo 1, havo 2 en bb/kb 2  op de maandag- en woensdagmiddag.
 

Informatie over de school
 

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Afgelopen jaren is ons totaal leerlingenaantal licht gestegen.  We verwachten voor komende jaren dat ons leerlingenaantal stabiel blijft, ongeveer 3800 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeur regiovestigingen, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een unit-/ afdelings- of vestigingsmanager.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT, marketing & communicatie en facilitair.

Het Dr. Nassau College vormt een netwerk van scholen met een gedeelde bedoeling: in een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Aa en Hunze: link je kennis!

De locatie Aa en Hunze in Gieten verzorgt onderwijs aan ongeveer 400 leerlingen en is gehuisvest in een gloednieuw schoolgebouw. Er wordt leerdoel gewerkt op basis van gepersonaliseerd onderwijs. Op de locatie Aa en Hunze worden leerlingen uitgedaagd om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen en succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. Link je kennis, gepersonaliseerd! De locatie heeft al twee keer het predicaat ‘excellente school’ ontvangen. Er werken circa 40 medewerkers.

Om de voortgang van iedere leerling goed te kunnen volgen krijgt iedere leerling een coach toegewezen. De coaching vormt het cement in het gepersonaliseerd leren. Iedere leerling heeft wekelijks een coachgesprek van 15 minuten waarin de week geëvalueerd wordt en de leerdoelen en -strategieën worden besproken. Bij gepersonaliseerd onderwijs staat de leerling aan de basis van de lessentabel. De leerlingen volgen verschillende leeractiviteiten van verschillende vakken. Het rooster is zo opgebouwd dat de week verdeeld is in thema- en tredevakdagen. Bij een tredevakdag zijn leerlingen bezig met de talen en wiskunde. Bij de themavakdagen zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, nask, biologie en economie aan de beurt. Leerlingen volgen leeractiviteiten passend bij het niveau en het tempo dat ze laten zien. Elke dag verloopt volgens een vaste structuur.

Kijk voor meer informatie op onze website www.dr.nassaucollege.nl.

De vacature

Je geeft lessen Engels aan leerlingen van mavo 1, havo 2 en bb/kb 2. Docenten die geen ervaring hebben met het werken binnen het Gepersonaliseerd onderwijs worden vanuit de vakgroep begeleid bij het voorbereiden van lessen en het omgaan met het systeem.

We bieden een tijdelijke aanstelling op basis van vervanging  voor 0,2 fte op maandag- en woensdagmiddag. De aanstelling is voor de duur van vervanging, maar uiterlijk tot 4 juli 2020. De betaling is conform loonschaal LB van de CAO VO. Een aanstelling via de payroll behoort tot de mogelijkheden.

Je kunt voor meer informatie over deze vacature contact opnemen met Annalies Mulder, regiodirecteur en tijdelijk vestigingsmanager, tel 0592-261983 of per mail mua@dr.nassaucollege.nl.

 

Wat ga je doen als docent?

Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling.

De functie van docent heeft onder andere de volgende taken:

 • het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
 • het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen, waaronder het mentoraat;
 • het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
 • het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.
 • het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
 • het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;
 • het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

Hierbij zijn naast een passende lesbevoegdheid en relevante werkervaring de volgende competenties van belang:

 • Kunnen motiveren van leerlingen;
 • Kunnen omgaan met ouders;
 • Kunnen inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Kunnen samenwerken en communiceren;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Kunnen reflecteren;
 • Je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • Je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

 

Wat bieden wij?

Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. Naast je bruto salaris ontvang je conform CAO VO een eindejaarsuitkering van 7,4%, 8% vakantietoeslag, een goede pensioenregeling en een reiskostenvergoeding.

De functie is ingeschaald in schaal LB (CAO VO), het salaris bedraagt minimaal € 2.747 en maximaal € 4.186 bruto per maand bij een fulltime betrekking.