Het Dr Nassau College zoekt bevlogen docenten voor het nieuwe schooljaar

nog enkele openstaande vacatures

Het Dr Nassau College zoekt voor schooljaar 2020-2021 bevlogen

docenten (m/v)

voor locatie Quintus:

- 13.5 docent Duits 1e gr: ca 0,6 fte tot ca december 2020
- 14.5 docent economie 1e gr: ca 0,44 fte tot medio april 2021

 

Wie zijn wij?

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de bestuurder. De directeur regio, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de bestuurder. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een afdelings-/ schoolleider of een adjunct. De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT, marketing & communicatie en facilitair.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en we verschillen benaderen vanuit wat ons bindt: onze leerlingen. Zij zijn onze drijfveer en passie. Zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in onze gezonde en rookvrije school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Locatie Quintus: oog voor elkaar!
De locatie Quintus in Assen is een bruisende school met circa 1700 leerlingen verdeeld over de opleidingen havo, atheneum en gymnasium. De slogan van de school is: Oog voor elkaar! Locatie Quintus heeft vijf veilige thuisbases waar talenten, ambities en dromen tot hun recht komen in een inspirerende leeromgeving. De leerlingen worden opgeleid tot wereldburgers die klaar zijn voor een vervolgopleiding en voor de samenleving. Het onderwijs op de locatie Quintus wordt door middel van blended learning vormgegeven en wordt verzorgd in een nieuw gebouw. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsleider. In totaal werken er circa 180 medewerkers op locatie Quintus.

Penta: samen slagen!
Op locatie Penta is ruimte voor ieders unieke talent, zodat leerlingen zichzelf leren kennen, zich ontwikkelen en dat ze groeien. Ieder op zijn eigen manier. Penta biedt een gezonde en veilige omgeving waarin elke leerling zichzelf mag zijn. Dit stimuleert de leerlingen tot het maken van eigen keuzes om zo te ontdekken en te ervaren wat past en wat niet. Zo wordt een stevige basis voor een volgende stap gelegd, bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs of op de Havo. Locatie  Penta telt ruim 1100 leerlingen, verdeeld over de opleidingen mavo, mavo+, kader- en beroepsgericht leerweg. Binnen de locatie zijn 3 afdelingen: Leerjaar 1, Mavo en het Vakcollege. Het onderwijs op locatie Penta in Assen wordt verzorgd in een vernieuwd gebouw, waarin ongeveer 130 medewerkers werken.

Kijk voor meer informatie over onze locaties op onze website www.dr.nassaucollege.nl.

 

Wat ga je doen als docent?

Als docent heb je de volgende taken:

 • het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
 • het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen, waaronder het mentoraat;
 • het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
 • het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.
 • het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
 • het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;
 • het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling. Naast een passende lesbevoegdheid en relevante werkervaring zijn voor de functie van docent de volgende competenties van belang:

 • kunnen motiveren van leerlingen;
 • kunnen omgaan met ouders;
 • kunnen inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • kunnen samenwerken en communiceren;
 • zelfstandig kunnen werken;
 • kunnen reflecteren;
 • je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;
 • je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden deze docentvacatures aan in de functie van docent LB. Het salaris bij schaal LB bedraagt op dit moment minimaal € 2747 en maximaal € 4186 bruto per maand bij een fulltime betrekking, CAO VO.

Een aanstelling via de payroll behoort ook tot de mogelijkheden.

Om in aanmerking te komen voor een van deze functies is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. Naast je brutosalaris ontvang je conform CAO VO een eindejaarsuitkering van 7,4%, 8% vakantietoeslag, een goede pensioenregeling en een reiskostenvergoeding. Daarnaast bieden we verschillende collectieve verzekeringen, een werkkostenregeling voor o.a. aanschaf fiets/Ebike, fitness en winterbanden en computers. Ook krijg je een laptop in bruikleen.

 

let op: als je deze vacature op een mobile device bekijkt, ontbreekt mogelijk de contact- en sollicitatie informatie.