Intern begeleider (cluster 4), 0,60 fte M/V

Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar.

Locatie Quintus zoekt zo spoedig mogelijk een deskundige en enthousiaste

Intern begeleider (cluster 4) 0,60 fte M/V
 

Informatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. De school heeft ruim 3700 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeuren van de locaties Penta, Quintus, Volta, Aa en Hunze, ISK en Norg vormen de directieraad van de instelling. De directieraad vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door teams van docenten. Op de locaties Quintus, Penta en Volta worden die teams aangestuurd door teamleiders. Op de locatie Aa en Hunze, Norg en ISK is dat door de directeur.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het Bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, Financiën, Leerlingenadministratie, ICT, Facilitair en PR & Communicatie

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in onze gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

 

Locatie Quintus: oog voor elkaar
 

De locatie Quintus in Assen is een bruisende school met circa 1700 leerlingen verdeeld over de opleidingen havo, atheneum en gymnasium. De slogan van de school is: Oog voor elkaar! Locatie Quintus heeft vijf veilige thuisbases waar talenten, ambities en dromen tot hun recht komen in een inspirerende leeromgeving. De leerlingen worden opgeleid tot wereldburgers die klaar zijn voor een vervolgopleiding en voor de samenleving. Het onderwijs op de locatie Quintus wordt door middel van blended learning vormgegeven en verzorgd in een nieuw gebouw. Elke afdeling wordt aangestuurd door een teamleider. In totaal werken er circa 180 medewerkers op locatie Quintus.

Wat ga jij doen in deze functie?

Als intern begeleider heb je de volgende taken:

 • Je begeleid leerlingen met een ondersteuningsbehoefte passend binnen het Cluster 4 spectrum.
 • Je adviseert collega’s t.a.v. de benodigde ondersteuning (pedagogische didactische benadering en aanpassingen in de onderwijsleersituatie) in relatie tot de mogelijkheden van de school.
 • Je adviseert in samenwerking met externe partijen over benodigde en mogelijke inzet van ondersteuning op school.
 • Je neemt deel aan leerlingbespreking en/of multidisciplinair overleg over de leerling, indien nodig.
 • Je ondersteunt docenten en andere medewerkers uit de school op basis van hun ondersteuningsvraag in hun professioneel handelen en/of begeleiding van de leerling.
 • Je biedt ondersteuning bij het opstellen van handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven en/of bij het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen en eventuele, overige maatregelen en/of arrangementen.
 • Je biedt (groepsgewijze) ondersteuning op maat voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.
 • Je evalueert de uitvoering en effectiviteit van de aanpak en geeft, zo nodig, adviezen over de bijstelling en/of afronding van de aanpak.
 • Je begeleidt de leerling in de oriëntatie op de overgang van VO naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en/of afronding van de aanpak.
 • Je signaleert veelvoorkomende problematieken en vraagstukken op school en maakt deze bespreekbaar op school en, indien relevant, op het niveau van het samenwerkingsverband.
 • Je verzorgt voorlichting (waar nodig in samenwerking met gespecialiseerde deskundigen) aan docenten en andere medewerkers uit de school over veelvoorkomende ondersteuningsbehoeften, de gevolgen daarvan voor deelname aan onderwijs en de bijbehorende ondersteuningsmogelijkheden.
   

Wie zoeken wij?
 

 • Je beschikt over hbo denk- en werkniveau en hebt een relevante opleiding(en) bijvoorbeeld SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening), docent of intern of ambulant begeleider.
 • Je hebt werkervaring in het onderwijs, werkervaring als ambulant- of internbegeleider is een pré.
 • Je hebt grote affiniteit met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
 • Je hebt kennis en inzicht in de sociaal-emotionele problematiek waarmee leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs te maken hebben.
 • Je hebt kennis van ontwikkelingspsychologie, zelfmanagement en copingstrategieën bij jongeren.
 • Je bent vaardig in het coachen en begeleiden van leerlingen en docenten.
 • Je kunt je werk goed structureren.
 • Je bent vaardig in het hanteren van methodieken en instrumenten op het gebied van ambulante begeleiding aan leerlingen.
 • Je bent vaardig in het gebruik van relevante gesprekstechnieken.
 • Je kunt omgaan met leerlingen en ouders en tegengestelde belangen.
 • Je vindt professionele ontwikkeling belangrijk, werkt zichtbaar aan je eigen professionaliteit en levert een bijdrage aan de professionaliteit van anderen en neemt deel scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie.
   

Ons aanbod

Het Dr. Nassau College biedt een tijdelijke arbeidsovereenkomst als intern begeleider voor de duur van een jaar, die bij gebleken geschiktheid op basis van een beoordeling wordt omgezet in vast. Ook behoort een verlenging van het proefjaar tot de mogelijkheden wanneer blijkt dat er nog geen eindoordeel kan worden opgemaakt.

De functie is ingeschaald in schaal 10 van de CAO VO. Het salaris bij schaal 10 bedraagt minimaal € 2592 en maximaal € 4301 bruto per maand bij een fulltime betrekking.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag vereist.