Locatie Beilen zoekt per medio januari 2020 een docent Engels (m/v) ter vervanging van verlof

1 fte, vacaturenummer 51.1

Locatie Beilen zoekt ter waarneming van gravidaverlof per ca. 13 januari 2020 een enthousiaste

Docent Engels (m/v), 1 fte

Vacaturenummer 51.1

 

Informatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Afgelopen jaren is ons totaal leerlingenaantal licht gestegen tot ruim 3800 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de bestuurder. De directeur regio, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de bestuurder. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een schoolleider of een adjunct.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT, marketing & communicatie en facilitair.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder, want in gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Locatie Beilen: samenleren!

Locatie Beilen biedt doelgericht onderwijs. Leerlingen worden gecoacht zodat ze zich bewust worden van hun sterke kanten en hun ontwikkelpunten. Het gereedschap dat nodig is voor persoonlijke ontwikkeling is verweven in alle aspecten van het  onderwijs. Leerlingen kunnen de mavo of mavo+ volledig in Beilen volgen. Als de leerling Havo of Atheneum volgt, dan volgen zij dit vanaf het 4e leerjaar op de locatie Quintus in Assen.

De locatie Beilen verzorgt onderwijs aan een kleine 300 leerlingen. Op de locatie Beilen worden leerlingen uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen. Het ontdekken en ontwikkelen van talenten en samen leren staan hierbij centraal. Op de locatie werk je met zo’n 30 collega’s samen.

 

Wat ga je doen?

De vacature ontstaat ter waarneming van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van één van onze docenten. Je geeft lessen Engels aan verschillende klassen. Je bent daarnaast bereid om binnen de school en buiten de school een bijdrage te leveren aan verschillende activiteiten.

De functie van docent heeft onder andere de volgende taken:

 • het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
 • het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen;
 • het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
 • het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.
 • het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
 • het begeleiden van stagiaires;
 • het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

Hierbij zijn naast ervaring en een 2e graads lesbevoegdheid Engels de volgende competenties van belang:

 • Ons onderwijsconcept past bij jou;
 • Je kunt leerlingen coachen en motiveren;
 • Je kunt goed omgaan met ouders;
 • Je kunt inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Je kunt goed samenwerken en communiceren;
 • Je werkt zelfstandig;
 • Je bent in staat professioneel te reflecteren;
 • Je bent in staat om te differentiëren in werkvorm, tempo en niveau;
 • Je zorgt voor verbinding met de actualiteit;
 • Je bent een goede mentor of bent bereid een goede mentor te worden;
 • Je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • Je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

 

Wat bieden wij?

Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. Naast je bruto salaris ontvang je conform CAO VO een eindejaarsuitkering van 7,4%, 8% vakantietoeslag, een goede pensioenregeling en een reiskostenvergoeding. Daarnaast bieden we verschillende collectieve verzekeringen, een werkkostenregeling voor o.a. aanschaf fiets, fitness en winterbanden, en een iPad- en laptopregeling.

De functie is ingeschaald in loonschaal LB, CAO VO. Het salaris bij schaal LB bedraagt minimaal
€ 2747 en maximaal €4186 bruto per maand bij een fulltime betrekking.

We bieden een tijdelijke aanstelling ter waarneming van verlof van ca 13 januari 2020 tot einde van het verlof (naar verwachting medio mei 2020). Eventueel volgt (deels) een verlenging tot aan de zomervakantie. De aanstellingsomvang bedraagt 1 fte.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.