Locatie Penta zoekt zsm een docent Nederlands (m/v)

omvang per 6 januari 2020 ca 0,28 fte, gedeeltelijk eerdere ingangsdatum gewenst

Wij zoeken zsm voor locatie Penta (vmbo/mavo) te Assen een enthousiaste en 2e graads bevoegd

docent Nederlands (m/v)

voor 8 lessen per week, omvang ca 0,28 fte.

 

Informatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Afgelopen jaren is ons totaal leerlingenaantal licht gestegen tot ruim 3800 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de bestuurder. De directeur regio, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de bestuurder. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een schoolleider of een adjunct.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT, marketing & communicatie en facilitair.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Penta: samen slagen!

Locatie Penta in Assen telt ruim 1000 leerlingen, verdeeld over de opleidingen mavo, mavo+, kader- en beroepsgerichte leerweg. Binnen de locatie zijn er 3 afdelingen: Leerjaar 1, Mavo en het Vakcollege Het onderwijs op locatie Penta wordt verzorgd in een vernieuwd gebouw. In totaal werken er circa 130 medewerkers. Penta is een gezonde, rookvrije school.

 

Wat ga je doen als docent?

Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling. Je geeft in de maand december 2019 4 lessen (van 45 minuten) per week aan 2e en 3e jaars basiskader-klassen. Vanaf 6 januari 2019 tot aan de zomervakantie geef je 8 lessen per week.

De functie van docent heeft onder andere de volgende taken:

 • het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
 • het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen, waaronder het mentoraat;
 • het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
 • het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.
 • het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
 • het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;
 • het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

Hierbij zijn naast een 2e graads lesbevoegdheid Nederlands en relevante werkervaring de volgende competenties van belang:

 • Kunnen motiveren van leerlingen;
 • Kunnen omgaan met ouders;
 • Kunnen inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Kunnen samenwerken en communiceren;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Kunnen reflecteren;
 • Je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • Je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

 

Wat bieden wij?

We bieden een tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2020. De omvang bedraagt tot 6 januari 2020 circa 0,17 fte, per 6 januari 2020 circa 0,28 fte.

De functie is ingeschaald in loonschaal LB, CAO VO. Het salaris bij schaal LB bedraagt minimaal € 2747 en maximaal € 4186 bruto per maand bij een fulltime betrekking.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Een aanstelling via de payroll behoort tot de mogelijkheden.

Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. Naast je bruto salaris ontvang je conform CAO VO een eindejaarsuitkering van 7,4%, 8% vakantietoeslag, een goede pensioenregeling en een reiskostenvergoeding. Daarnaast bieden we verschillende collectieve verzekeringen, een werkkostenregeling voor o.a. aanschaf iPad, fiets, fitness en winterbanden en laptopregeling.

Je kunt voor meer informatie over deze vacature contact opnemen met dhr. Paul de Bie,  afdelingsmanager Vakcollege, tel 0592-333160.

 

Let op: als je deze vacature via een mobil device bekijkt, ontbreekt mogelijk de sollicitatie-informatie.