Locatie Quintus zoekt een bevlogen docent Nederlands (m/v)

voor komend schooljaar, aanstellingsomvang ca 0,9 fte

Locatie Quintus zoekt voor schooljaar 2021-2022 een docent Nederlands (m/v)

Aanstellingsomvang ca 0,9 fte.

 

Informatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Afgelopen jaren is ons totaal leerlingenaantal licht gestegen.  We verwachten voor komende jaren dat ons leerlingenaantal stabiel blijft, ongeveer 3700 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeur regiovestigingen, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een afdelings- of schoolleider.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT, marketing & communicatie en facilitair.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en we verschillen benaderen vanuit wat ons bindt: onze leerlingen. Zij zijn onze drijfveer en passie. Zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen om ze voor te bereiden op de toekomst . Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in onze gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Locatie Quintus: oog voor elkaar!

De locatie Quintus in Assen telt circa 1650 leerlingen verdeeld over de opleidingen havo, atheneum en gymnasium en heeft als slogan: Oog voor elkaar! Locatie Quintus heeft vijf veilige thuisbases waar talenten tot hun recht komen in een inspirerende leeromgeving. Het onderwijs op de locatie Quintus wordt door middel van blended learning vormgegeven en wordt verzorgd in een gloednieuw gebouw. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsleider. In totaal werken er circa 180 medewerkers op locatie Quintus. Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie over de school op onze website www.dr.nassaucollege.nl.
 

 

Wat ga je doen?

Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling.
De functie van docent heeft onder andere de volgende taken:

 • het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
 • het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen;
 • het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
 • het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.
 • het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
 • het begeleiden van stagiaires;
 • het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

Hierbij zijn naast ervaring en een 1e of 2e graads lesbevoegdheid Nederlands de volgende competenties van belang:

 • Je kunt leerlingen motiveren;
 • Je kunt goed omgaan met ouders;
 • Je kunt inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Je kunt goed samenwerken en communiceren;
 • Je werkt zelfstandig;
 • Je bent in staat professioneel te reflecteren;
 • Je bent in staat om te differentiëren in werkvorm, tempo en niveau;
 • Je zorgt voor verbinding met de actualiteit;
 • Je bent een goede mentor of bent bereid een goede mentor te worden;
 • Je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • Je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

Wat bieden wij?

We bieden een tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022, mogelijk is dit deels op projectformatie en/of deels ter waarneming van afwezigheid van een collega. De definitieve aanstellingsomvang is op dit moment nog niet bekend en is afhankelijk van de lessen- en takentoedeling, maar zal ongeveer 0,9 fte bedragen.

De functie is ingeschaald in loonschaal LB, CAO VO. Het salaris bij schaal LB bedraagt minimaal € 2822 en maximaal €4301 bruto per maand bij een fulltime betrekking.

Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. Conform CAO VO ontvang je naast je bruto salaris een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van beide 8%, een goede pensioenregeling en een reiskostenvergoeding. Daarnaast bieden we verschillende collectieve verzekeringen en een werkkostenregeling voor o.a. aanschaf fiets, fitness en winterbanden.