Locatie Quintus zoekt meerdere enthousiaste vrijwilligers voor surveillance bij examens/toetsen (m/v)

Wie zijn wij?

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in onze gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Locatie Quintus: oog voor elkaar!
De locatie Quintus in Assen is een bruisende school met circa 1700 leerlingen verdeeld over de opleidingen havo, atheneum en gymnasium. De slogan van de school is: Oog voor elkaar! Locatie Quintus heeft vijf veilige thuisbases waar talenten, ambities en dromen tot hun recht komen in een inspirerende leeromgeving. De leerlingen worden opgeleid tot wereldburgers die klaar zijn voor een vervolgopleiding en voor de samenleving. Het onderwijs op de locatie Quintus wordt verzorgd in een nieuw gebouw. In totaal werken er circa 180 medewerkers op locatie Quintus.

Kijk voor meer informatie over onze school op www.dr.nassaucollege.nl.

 

Wat ga je doen?

Je surveilleert bij de afname van toetsen/examens. Je houdt toezicht op het naleven van de voorschriften door de leerlingen en spreekt indien nodig leerlingen aan bij overtredingen. Je verricht samen met de andere vrijwilligers ondersteunende werkzaamheden, zoals het klaarleggen van materialen. Je ontvangt vooraf aanwijzingen van een medewerker die de rol van hoofd-surveillant vervult en kunt bij problemen en vragen bij hem/haar terecht.

We zoeken enthousiaste vrijwilligers die ingezet worden in de gecombineerde toetsweken – examenperiodes.

Het betreft voor de komende maanden concreet de volgende 3 periodes:

  • 17 mei t/m 31 mei;
  • 14 juni t/m 25 juni;
  • 6 t/m 9 juli. 

Je wordt in elke periode ingezet op meerdere dagdelen. Het rooster hiervoor wordt vooraf gemaakt.

Wie zoeken wij?

  • Je hebt affiniteit met het voortgezet onderwijs;
  • Je staat achter de visie van onze school;
  • Je kunt goed overzicht houden en durft leerlingen aan te spreken;
  • Bij voorkeur heb je ervaring met surveilleren;
  • Je bent in de hierboven genoemde periodes steeds minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar, bij voorkeur meer.

 

Ons aanbod

Je verricht de werkzaamheden op basis van een vrijwilligersovereenkomst, in eerste instantie wordt deze opgesteld voor de periode van 1 mei 2021 tot 1 augustus 2022. Je ontvangt een vergoeding gebaseerd op de maximaal fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding en de werkelijke inzet.

Als je bent aangenomen als vrijwilliger, ontvang je een link vanuit p&o voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het verkrijgen van een geldige VOG is een voorwaarde voor het mogen werken op onze school.

De school stelt vooraf een surveillance-rooster op, hierbij rekening houdend met de vooraf doorgegeven beschikbaarheid van de vrijwilligers.

Voorafgaand aan de periode wordt een middag georganiseerd waarin de nieuwe vrijwilligers uitleg krijgen over de surveillance-taken en gelegenheid tot vragen stellen.