Locatie Quintus zoelkt een enthousiaste docent lichamelijke opvoeding (m/v)

vervangingsaanstelling

Informatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Afgelopen jaren is ons totaal leerlingenaantal licht gestegen.  We verwachten voor komende jaren dat ons leerlingenaantal stabiel blijft, ongeveer 3700 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeur regiovestigingen, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een afdelings- of schoolleider.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT, marketing & communicatie en facilitair.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en we verschillen benaderen vanuit wat ons bindt: onze leerlingen. Zij zijn onze drijfveer en passie. Zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen om ze voor te bereiden op de toekomst . Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in onze gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Locatie Quintus: oog voor elkaar!

De locatie Quintus in Assen telt circa 1800 leerlingen verdeeld over de opleidingen havo, atheneum en gymnasium en heeft als slogan: Oog voor elkaar! Locatie Quintus heeft vijf veilige thuisbases waar talenten tot hun recht komen in een inspirerende leeromgeving. Het onderwijs op de locatie Quintus wordt door middel van blended learning vormgegeven en wordt verzorgd in een gloednieuw gebouw. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsleider. In totaal werken er circa 180 medewerkers op locatie Quintus. Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op onze website www.dr.nassaucollege.nl.

 

De vacature

Je geeft wekelijks 19 of 21 lessen bewegingsonderwijs aan verschillende klassen havo en vwo, waaronder eventueel ook een sporttalent klas. De lessen zijn verdeeld over maandag t/m vrijdag.

De functie van docent heeft onder andere de volgende taken:

 • het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • het begeleiden van individuele- en groepen leerlingen;
 • het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen.
 • het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
 • het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;
 • het begeleiden van stagiaires;
 • het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

 

Hierbij zijn naast een passende lesbevoegdheid en relevante werkervaring de volgende competenties van belang:

 • Je kunt leerlingen motiveren;
 • Je kunt goed omgaan met ouders;
 • Je kunt inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Je kunt goed samenwerken en communiceren;
 • Je werkt zelfstandig;
 • Je bent in staat professioneel te reflecteren;
 • Je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • Je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

Wat bieden wij?

Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. Naast je bruto salaris ontvang je conform CAO VO een eindejaarsuitkering van 7,4%, 8% vakantietoeslag, een goede pensioenregeling en een reiskostenvergoeding. Daarnaast bieden we verschillende collectieve verzekeringen, een werkkostenregeling voor o.a. aanschaf fiets, fitness en winterbanden, en een iPad- en laptopregeling.

De functie is ingeschaald in loonschaal LB, CAO VO. Het salaris bij schaal LB bedraagt minimaal
€ 2689 en maximaal €4098 bruto per maand bij een fulltime betrekking.

We bieden een tijdelijke aanstelling ter vervanging van ziekte, ingang zo spoedig mogelijk, tot uiterlijk 13 juli 2019. De aanstellingsomvang is afhankelijk van het definitieve aantal lessen en bedraagt circa 0,67 fte.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.