Vacature Beleidsmedewerker ICT, locatie Quintus

Aanstellingsomvang 0,8 fte

Locatie Quintus zoekt voor het nieuwe schooljaar
een deskundig, enthousiast en bevlogen
Beleidsmedewerker ICT

 

Wie zijn wij?

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor ISK-, vmbo-, havo- en vwo-leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeuren van de locaties Penta, Quintus, Volta, Aa en Hunze, ISK en Norg vormen het directieberaad. Het directieberaad vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door teams van docenten en medewerkers, die worden aangestuurd door een afdelings- of teamleider. De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het Bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, Financiën, Leerlingenadministratie, ICT, Facilitair en PR & Communicatie.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Locatie Quintus: oog voor elkaar!

De locatie Quintus in Assen telt circa 1650 leerlingen verdeeld over de opleidingen havo, atheneum en gymnasium en heeft als slogan: Oog voor elkaar! Locatie Quintus heeft vijf veilige thuisbases waar talenten tot hun recht komen in een inspirerende leeromgeving. Het onderwijs op de locatie Quintus wordt door middel van blended learning vormgegeven en verzorgd in een nieuw gebouw. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsleider. In totaal werken er circa 200 medewerkers op de locatie Quintus. Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden: bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling.

 

Wat ga je doen?

Als beleidsmedewerker adviseer je het locatiemanagement over ontwikkelingen en implementatie van Onderwijs ICT op locatieniveau door:

 • het analyseren van ICT-ontwikkelingen in het onderwijs dat op de locatie wordt verzorgd en het leveren van ICT Onderwijs scenario’s, (beleids)voorstellen en –plannen die passen binnen de centrale ICT (onderwijs) beleidskaders en afspraken;
 • het doen van voorstellen –  in overleg met centrale ICT /systeembeheer - voor de aanschaf en toepassingsmogelijkheden met betrekking tot hard- en software op onderwijskundig terrein en passend binnen de centrale ICT (Onderwijs)beleidskaders;
 • het doen van voorstellen met betrekking tot locatiebrede nascholing en deskundigheids- bevordering inzake ICT Onderwijs;
 • het - in overleg met centrale ICT/systeembeheer - inventariseren van de ondersteuningsbehoefte en het (mede) opstellen van plannen van eisen met betrekking tot infrastructurele voorzieningen ten behoeve van ICT Onderwijs;
 • het (mede) ontwikkelen van protocollen, richtlijnen en voorschriften ten aanzien van het gebruik van voorzieningen voor ICT Onderwijs op locatieniveau.
   

Je coördineert de voorbereiding en uitvoering van Onderwijs ICT-beleid op de locatie door:

 • het bewaken van de uitvoering van vastgestelde Onderwijs ICT-beleid, alsmede het analyseren van de aandachtspunten die zich daarin voordoen en de planning op Onderwijs ICT-gebied op de locatie;
 • het toezien op een correcte naleving van gebruikersregels op de locatie;
 • het delen en zonodig het leiden van (schoolbrede) vergaderingen (o.a. beleidsgroep ICT) en werkgroepen aangaande Onderwijs ICT-ontwikkelingen.
   

Je werkt aan deskundigheidsbevordering binnen de locatie op Onderwijs ICT-gebied door o.a.:

 • het coachen van gebruikers op het gebied van Onderwijs ICT;
 • het verzorgen van Onderwijs ICT-cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten voor docenten en medewerker;
 • het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs.

Je stimuleert de integratie van ICT in werkprocessen door docenten en andere medewerkers te motiveren om ICT in de lessituatie dan wel  bij de uitvoering van de werkzaamheden in te zetten.

Je zorgt voor de uitvoering van de helpdeskfunctie ICT en ondersteunende taken op de locatie door:

 • het beantwoorden van ICT-gerelateerde vragen van leerlingen en medewerkers;
 • het verrichten van voorkomende ICT-werkzaamheden, zoals het installeren van apparatuur/software, configureren van systemen, uitleg verzorgen en ICT-procedures uitvoeren.
 • het functioneel leidinggeven aan de medewerker op ICT-helpdesk door het verdelen van de werkzaamheden en toezien op een evenwichtige werkverdeling en de kwaliteit en voortgang van de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een afgeronde, relevante hbo-opleiding.
 • Je hebt minimaal een aantal jaar relevantie werkervaring.
 • Je hebt inzicht in de organisatorische, juridische en personele samenhang met ICT in het onderwijs.
 • Je hebt kennis van (beleids)ontwikkelingen op het gebied van ICT in relatie tot het onderwijs en van de toepassingsmogelijkheden van hard- en software.
 • Je bent vaardig in het opstellen van adviezen, beleidsvoorstellen en plannen.
 • Je bent contactueel vaardig.
 • Je bent vaardig in het begeleiden van docenten en andere gebruikers in ICT-gebruik ten behoeve van het verzorgen van onderwijs.
 • Je bent kwaliteitsgericht.
 • Je bent klant- en servicegericht.
   

Wat bieden wij?

We bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, die bij gebleken geschiktheid, wordt omgezet in een vaste aanstelling. De functie is ingeschaald in OOP-schaal 10 conform de CAO VO. Het salaris bij schaal 10 bedraagt minimaal € 2630 en maximaal € 4366 bruto per maand bij een fulltime betrekking.

Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. De CAO VO biedt onder andere een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), een ABP-pensioenregeling, een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling, een goede vakantieregeling, een persoonlijk basisbudget en een cafetaria-regeling voor onder andere aanschaf fiets, fitness, winterbanden, computer, laptop of tablet.