Vacature Remedial Teacher (RT) M/V

Tijdelijke aanstelling voor de duur van een 1 jaar. Verlenging van de aanstelling na 1 jaar behoort tot de mogelijkheden.

Het Dr. Nassau College zoekt zo spoedig mogelijk een enthousiaste en deskundige

Remedial Teacher (RT) M/V 0,80 FTE

 

Informatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor ISK-, vmbo-, havo- en vwo-leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeuren van de locaties Penta, Quintus, Volta, Aa en Hunze, ISK en Norg vormen het directieberaad van de instelling. Het directieberaad vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door teams van docenten. Op de locaties Quintus, Penta en Volta worden die teams aangestuurd door teamleiders. Op de locaties Aa en Hunze, Norg en ISK is dat door de directeur.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het Bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, Financiën, Leerlingenadministratie, ICT, Facilitair en PR & Communicatie.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en deskundige remedial teacher. Je werkt als remedial teacher op meerdere locaties van de school, in dit geval voor de locatie Penta in Assen voor 0,6 fte en voor locatie Norg voor 0,2 fte. Je wordt aangestuurd door de directeur met de schoolbrede portefeuille ondersteuning en maakt samen met orthopedagogen, ambulant begeleiders en andere RT-‘ers deel uit van het bovenschoolse team Passend Onderwijs.

 

Wat ga je doen in deze functie?

Als remedial teacher houd je je onder andere bezig met:

 • het verzorgen van remedial teaching voor Nederlands, de moderne vreemde talen en rekenen/wiskunde;
 • het invoeren en op peil houden van RT-programma's en -materialen;
 • de door docenten aangegeven leerlingen screenen, testen, evt. indelen in groepen en vervolgacties opzetten;
 • het begeleiden van individuele leerlingen of groepjes leerlingen;
 • het rapporteren met betrekking tot de voortgang van de betreffende leerling aan coördinatoren en vakdocenten;
 • het coördineren van screening van lees- en rekenproblemen;
 • het adviseren over het te voeren RT-beleid;
 • het verdiepen en verbreden van didactische kennis en vaardigheden door het nemen van initiatieven op het gebied van ontwikkeling van beleid op het eigen vakgebied;
 • het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied en deze inbrengen binnen de school.

 

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een hbo/wo werk- en denkniveau en bent in het bezit van een afgeronde, relevante opleiding op het gebied van remedial teaching, pedagogiek en/of education needs.
 • Je hebt werkervaring in het onderwijs en als remedial teacher.
 • Je hebt praktische kennis van het onderwijsproces, organisatie en onderwijskundige ontwikkelingen.
 • Je hebt theoretische en praktisch gerichte kennis van remedial teaching.
 • Je bent vaardig in het hanteren van methodieken en instrumenten op het gebied van remedial teaching aan leerlingen, waaronder nieuwe technologieën en werken met gebruikelijk computerprogramma’s.
 • Je hebt kennis van didactische methoden en technieken en kunt deze toepassen.
 • Je hebt affiniteit met en inzicht in belevingswereld van jongeren van 12 tot 18 jaar.
 • Je bent vaardig in het omgaan met ouders en leerlingen met verschillende achtergronden.
 • Je bent vaardig in het motiveren van leerlingen en het opzetten van plannen.
 • Je bent vaardig in het begeleiden van docenten op het gebied van remedial teaching.
 • Je bent vaardig in het maken en verwerken van toetsen en testen;
 • Je bent sociaal vaardig en beschikt over goede gesprekstechnieken.
 • Je vindt professionele ontwikkeling belangrijk, werkt zichtbaar aan je eigen professionaliteit en levert een bijdrage aan de professionaliteit van anderen en neemt deel scholings- en ontwikkelingsactiviteiten.

 

Ons aanbod

Het Dr. Nassau College biedt eerst een tijdelijke aanstelling op basis van een tijdelijke vacature voor de duur van 1 jaar, waarbij de verlenging van de aanstelling na 1 jaar tot de mogelijkheden behoort.

Het betreft een functie met een waardering in schaal 10 (CAO VO). Het salaris bij schaal 10 bedraagt minimaal € 2592,- en maximaal € 4301,- per maand bij een fulltime betrekking.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag vereist.